ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบอินทราเน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


เนื่องจาก http://ectnet.ect.go.th   และ  http://ectnet2.ect.go.th   ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  http://intranet.ect.go.th


  หากท่านไม่สามารถเข้าถึงหน้าระบบอินทราเน็ตได้ตามปกติ
กรุณาคลิ๊กที่นี่ => ระบบอินทราเน็ตสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หรือกรุณารอสักครู่ ระบบจะทำการเข้าหน้าอินทราเน็ตให้โดยอัตโนมัติ