ขออภัย!...หากท่านต้องการเข้าระบบ Intranet ให้เข้าใช้งานระบบดังนี้

[สำหรับส่วนกลาง]

http://172.17.8.47

[ส่วนจังหวัด]

http://intranet.ect.go.th


...เท่านั้น...