1.         13 ฟอนต์แห่งชาติ (TH SarabunPSK Regular)

-          รวม font ทั้งหมด 13 fonts

-          เฉพาะชุด TH Sarabun font เท่านั้น

-          คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน Font TH

-          ดูตัวอย่าง Font TH ได้ที่นี่

2.         แบบสำรวจข้อมูล

3.         เอกสารประกอบการประชุม

4.         แบบรายงาน

5.         โปรแกรมป้องกันไวรัส kaspersky (เฉพาะ สนง.กกต.จว.)

-          คู่มือการติดตั้ง

-          เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

-          Download ไฟล์ติดตั้ง

- License Key

6.         เครื่องมือกำจัดไวรัส

-          Kaspersky Removal Tools

-          Bitdefender Removal Tools

-          Symantec Removal Tools

-          Microsoft Removal Tools

7.         คู่มือการใช้งานโปรแกรม Open Source

-          คู่มือการใช้งาน Ubuntu Desktop ภาษาไทย

-          คู่มือการใช้งาน OpenOffice.org เวอร์ชั่น 2010

-          คู่มือการใช้งาน OpenOffice.org ของ SIPA

-          คู่มือการใช้งาน OpenOffice.org writer ของ EGAT

-          คู่มือการใช้งาน OpenOffice.org calcของ EGAT

-          คู่มือการใช้งาน OpenOffice.org impress ของ EGAT

-          คู่มือหลักการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย PSPP เพื่อการวิจัย

-          คู่มือสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพอย่างไร้ขีดจำกัดด้วย GIMP

-          คู่มือสร้างงาน Blender 3D

8.         Microsoft Patch

-          Windows XP Service Pack 3

-          Windows 7 Service Pack 1

-          Office 2003 Service Pack 3

-          Office 2007 Service Pack 2

9.         โปรแกรมระบบงาน

-          โปรแกรมบัญชี  การเงิน  และพัสดุ

10.     โปรแกรมที่น่าสนใจ

10.1.         OS

-       Ubuntu Desktop

10.2.         Application Open Source

-       โปรแกรมสำนักงาน Open Office

-       โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ GIMP

-       โปรแกรมวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ PSPP

-       โปรแกรม Blender 3D

10.3.         Internet Browser

-       IE8

-       Firefox

10.4.         Multimedia

-       VLC Player 1.1.7

-       K-lite Codec Pack

-       Windows Media Player 11

10.5.         FTP

-       Filezilla

10.6.         Compress File

-       7-zip

10.7.         PDF

-       Adobe Reader

10.8.         Burn CD

-       Nero Lite Edition

-       Burnaware

10.9.         Utility

-       HardwareInfo32 [install]  [portable]

10.10.     Network Tools

-       TCPView

-       HiJackThis [install]  [portable]